Vinkel

Leie av lokaler

Vi har for tiden ingen ledige lokaler i Romerike Helsebygg, men ta gjerne kontakt med Markedssjef Camilla E. Preus tlf 95 85 21 84 / mail: kcp@linstow.no for en uformell prat om eventuell fremtidig etablering i bygget. 

Romerike Helsebygg har et utleieareal på totalt 20.0000 kvm. Bygget er oppført i materialer og tekniske løsninger av høy kvalitet. Det legges vekt på miljøvennlig og energieffektiv drift. 

Det er ca 480 p-plasser tilknyttet bygget. Parkeringsanlegget driftes av Q-Park, som også står for utleie av p-plasser over en lenger periode. Se www.q-park.no for informasjon om priser, avtalevilkår, m.m.