Vinkel

Et bygg fylt med helse

Norges mest spennende helsehus.

Romerike Helsebygg er 20.000 kvadratmeter med helseaktører av alle slag. Siden åpningen har det etablert seg et bredt, tverrfaglig miljø i bygget med korte avstander og godt samarbeid på tvers av fagområder. Romerike Helsebygg er et sted hvor det er enkelt for leger og andre helsearbeidere å treffe hverandre og utveksle erfaringer på tvers av spesialiteter.  

Romerike Helsebygg er spesialtilpasset helsevirksomheter. Hele området, fra kontorer og fellesarealer til parkering og selve plasseringen av bygget er skreddersydd for behovene til helsebedrifter.

Vi har en lang rekke både offentlige og private leietakere, og kan tilby alt fra legevakt, legespesialister, allmennpraktikere og tannleger til ernæringseksperter, radiologer og fysioterapeuter. Du finner også mange relaterte tjenester som apotek og NAV. 

Gardermobanen, med tilhørende infrastruktur, har endret Lillestrøms tilgjengelighet. Byen er ikke bare regionsentrum for Romerike, men har også en av Sør-Norges mest sentrale lokaliseringer. Romerike Helsebygg har en optimal beliggenhet i forhold til alle transportmidler. Publikum skal kunne komme lett til helsetilbud.

Romerike Helsebygg er eid av Linstow AS, som er et av Norges ledende eiendomsselskaper med aktivitet både i Norge og utlandet. Selskapet eies av Awilhelmsen AS, et investeringsselskap som opererer innen cruisenæringen, shipping/ offshore, eiendom og finansielle investeringer.

I Norge er Linstow involvert i flere store utviklingsprosjekter samt at vi eier og forvalter kontor og parkeringseiendommer. Selskapets har en stor del av sine aktiviteter i Baltikum, primært innen hotell- og kjøpesenter markedet. Eiendommene er sentralt plassert i de største byene i de baltiske landene. Forøvrig eier selskapet også eiendom i Portugal. For mer informasjon om Linstow se www.linstow.no