Vinkel

Parkering på Helsebygget

Både innendørs- og utendørs parkering.

Det er ca 480 p-plasser tilknyttet Romerike Helsebygg. Plassene befinner seg innendørs i et parkeringhus i kjelleren,  og utendørs i tilknytning til hovedinngangen. I tillegg er det også et frittstående p-hus på baksiden av bygget. 

Parkeringsanlegget driftes av Q-Park AS, som også står for utleie av p-plasser. Se www.q-park.no for mer informasjon om priser, avtalevilkår, m.m.

Handicappede og forflytningshemmede med parkeringsbevis utstedt av kommunen kan parkere på tilrettelagte plasser i nærheten av hovedinngangen til bygget. I tillegg finnes det tilsvarende plasser i parkeringshuset i kjelleren.

Se mer informasjon om fremgangsmåten for betaling med kort i forbindelse med parkering i Romerike Helsebygg.

Det er også mulighet til å betale med parkeringsappen EasyPark. Dette er en rask og enkel måte å betale for parkering på. Appen hjelper deg med å finne parkeringsplass og enkelt betale for parkeringen i hele Norge. Appen sender ut automatisk påminnelse så du husker å fylle på mer tid eller å stoppe parkeringen når du forlater parkeringsplassen, slik at du aldri vil betale for mer tid enn det du trenger.

Med EasyPark applikasjonen vil du spare verdifull tid som kan brukes på alt annet enn parkering. - se her for mer informasjon om hvordan denne fungerer.